Skip to main content

Skall du sälja en tomt i Stockholm eller Stockholms närområde? Gör det med en av våra tomtexperter

08-533 391 90
Kom i kontakt med oss för att boka en kostnadsfri konsultation

Bäst betalt när vi marknadsför den som villa

En projekterad tomt ger svar på köpares alla frågor.

Förenkla köpbeslutet 

Underlaget gör din tomt jämförbar med bebyggda tomter. Det fungerar även som ett komplett beslutsunderlag – för finansieringsbeslut och köpbeslut. Köparna är inte bundna till en viss husleverantör. De kan enkelt byta ut huset i underlaget, till det hus de vill ha, som passar deras ekonomi och behov.

Ekonomikanalens
intervju med
tomtexperten Johan

Är du sugen på att köpa en tomt i Stockholm för att bygga ett hus på? Då finns det en del att tänka på. I intervjun av EFN som intervjuar Johan Lund får du tipsen av de allra viktigaste delarna som är värt att tänka på.

Hur styckar man av en tomt?

För att stycka av en tomt krävs att vissa grundförutsättningar är uppfyllda. Dessa grundförutsättningar skiljer sig åt beroende på om tomten finns inom detaljplanerat område eller inte. Ta kontakt med oss för att få snabb vägledning kring vad som blir bäst för er. Finns förutsättningar så kan vi gå vidare med Ansökan om avstyckning. Vi ritar då upp den nya fastigheten med mått, nya gränser och anslutningsväg.

Det är viktigt att avstyckningen ger förutsättningar för att kunna skapa en bra tomtplanering. En bra tomtplanering har direkt koppling till värdet av tomten. Tomtgränser, väderstreck, husplacering, mm. måste hamna rätt i förhållande till markens beskaffenhet. Vi hjälper dig med alla momenten kopplat till avstyckning.

Med BoCenter får du

  • Bättre betalt

  • Maximal exponering och fler potensiella köpare

  • Snabbare affär

  • Paketering som gör tomten mer attraktiv


och utan Bocenter…

  • Höga försäljningskostnader

  • Svårt att se slutprodukten

  • Längre försäljningstid

  • Oexploaterad mark med många frågetecken


Frågor och svar

Vad blir min kostnad som tomtsäljare?

Ingen. Som säljare betalar du ingenting för vårt arbete. Vårt arvode inkluderas i köparens fasta totalpris. Du har med andra ord inget att förlora på att samarbeta med oss – du kan bara vinna.

Hur stort är mäklararvodet vid tomtförsäljning?

Det är väldigt ojämnt hur stort mäklararvodet olika mäklare tar vid en tomtförsäljning. På BoCenter samarbetar vi med ett antal utvalda mäklare som vi varmt kan rekommendera. Det borgar även för ett riktigt bra pris för dig som uppdragsgivare.

Kan man sälja tomt utan mäklare?

Javisst! Rådfråga gärna oss och beskriv hur du tänkt dig i ditt fall.

Kan man sälja tomt innan avstyckning?

Ja! Många gånger så finns en fin värdeökning i att lyckas stycka innan försäljning, men det är en lång och ibland krävande process som inte passar i alla lägen. Det finns också skatteeffekter att ta hänsyn till. Rådfråga gärna oss och beskriv hur du tänkt dig i ditt fall.

Hur gör man för att sälja tomt till byggföretag?

I vissa fall lämpar sig en försäljning riktad mot byggföretag bättre än mot privatmarknaden. Det kan ibland ge flera fördelar att göra affär med ett företag. Oftast har detta med moment/kommande arbete att göra som säljaren vill undvika, eller som ett företag är bättre lämpat att utföra än säljaren själv. Men det kan även handla om friskrivning från en fastighet. Vi på BoCenter har en egen säljkanal för att nå små- och mellanstora byggföretag.

Kan man sälja tomt utan bygglov?

Absolut, byggrätten är dock viktig för tomtens värde. Ligger tomten inom detaljplanerat område är byggrätten fastställd. Ligger tomten utanför detaljplanerat område så är ett förhandsbesked alt. klart bygglov något som bör beaktas och värderas.