Fri rådgivning

Har du frågor om försäljning, värdering eller önskar rådgivning kring din tomtmark? Ring 08 – 533 391 90 eller fyll i nedan. Vi är verksamma i Stockholm med omnejd.

  Byggrätt

  Vad är byggrätt?

  Byggrätten styr hur stort och högt man får bygga. Exempelvis ett- eller tvåplanshus, byggnadshöjd, byggnadsarea, mm.
  Det finns en rad termer man behöver vara bekant med för att kunna tolka en beskriven byggrätt. Ibland används även förkortningar av termerna. Söker du information om definitioner av de olika termer som används för att beskriva en byggrätt rekommenderar vi Boverkets webbplats.

  Hur får man reda på byggrätt på tomt?

  Byggrätten finns angiven i gällande detaljplanehandlingar. Den går vanligtvis att utläsa ur plankarta och/eller planbestämmelser. Detta är handlingar kommunen ansvarar för och du kan begära ut detaljplanehandlingar hos dem. Med detaljplanehandlingar avses oftast plankarta, planbestämmelser och planbeskrivning.

  Vad är skillnaden på byggrätt och bygglov?

  Bygglov är vad ni som byggherre söker om att få beviljat hos kommunen. Inom detaljplanelagd mark bör bygglovet hålla sig inom byggrättens angivna gränser. Om ett sökt bygglov håller sig inom byggrättens gränser avseende storlek, höjd, våningsantal, mm. så ska ni kunna förvänta er ett beviljat bygglov. Går ett sökt bygglov utanför vad byggrätten medger så kan det bli svårt. Antingen får ni avslag från kommunen eller så finns en god grund för ett överklagat bygglov.

  Önskar ni styckningshjälp?

  Funderar ni på att stycka av tomt? I de fall där vi bedömer att vi kan hjälpa er som uppdragsgivare att nå en lagakraftvunnen ny fastighet så kan vi skapa ett standarduppdrag för styckningshjälp. Vi kan då utföra detta mot ett helt framgångsbaserat arvode. Vi tar då betalt för vårt arbete då vi nått målet att en ny fastighet har bildats. Når vi inte målet så får ni vårt arbete gratis. Önskar ni sen sälja tomten projekterad kan ni givetvis få vår hjälp med det. Eller önskar ni bygga nytt hus har vi förhoppningsvis hjälpt er skapa er drömtomt!

   

  Anmälan byggvägledning

  Mötet är kostnadsfritt men kräver föranmälan. Maila oss på info@bcbt.se eller använd vårt kontaktformulär.

  Anmälan gäller nästkommande tisdag eller torsdag och du får en bekräftelse via e-post.

   Önskad dag: