Fri rådgivning

Har du frågor om försäljning, värdering eller önskar rådgivning kring din tomtmark? Ring 08 – 533 391 90 eller fyll i nedan. Vi är verksamma i Stockholm med omnejd.

  Detaljplan

  Vad är en detaljplan?

  En detaljplan bestämmer i huvudsak hur man får använda marken, bilda fastigheter och vad man får bygga.

  Hur skapas en detaljplan?

  Kommunen arbetar fram detaljplaner och är ansvariga för dem. Kommunen har vad som kallas ett planmonopol, dvs. en ensamrätt att bestämma kring detaljplaner.

  Hur länge gäller en detaljplan?

  Efter att en detaljplan vinner laga kraft och börjar gälla så startar en genomförandetid. Under genomförandetiden har du rätt att utöva detaljplanens bestämmelser. Notera att då genomgörandetiden är över så är detaljplanens bestämmelser gällande i alla fall.

  Kan man ändra en detaljplan?

  Att ändra en befintlig detaljplan innebär oftast att en ny detaljplan arbetas fram, det är möjligt först då genomförandetiden är över. Att arbeta fram en ny detaljplan är stora och komplexa projekt. Det tar tid och kostar pengar. Att ändra en detaljplan startar alltid med ’Ansökan om planbesked’, det är en ansökan som skickas till kommunen och kostar ca 10.000:- för dig som sökande.

  Överklaga detaljplan

  De flesta nya detaljplanerna överklagas innan de vinner laga kraft. Du kan under en pågående planprocess skicka in din överklagan till kommunen. Om kommunen inte tillgodoser dina intressen kan du sen överklaga till Mark- och miljödomstolen.
  Anmälan byggvägledning

  Mötet är kostnadsfritt men kräver föranmälan. Maila oss på info@bcbt.se eller använd vårt kontaktformulär.

  Anmälan gäller nästkommande tisdag eller torsdag och du får en bekräftelse via e-post.

   Önskad dag: