Fri rådgivning

Har du frågor om försäljning, värdering eller önskar rådgivning kring din tomtmark? Ring 08 – 533 391 90 eller fyll i nedan. Vi är verksamma i Stockholm med omnejd.

Stycka av tomt

Avstyckning av tomt – kostnad och regler

Tomter som går att stycka innebär möjlighet till ytterligare förtjänst. Men att stycka av tomt kan vara komplicerat, reglerna och lagarna svårtolkade – momenten och frågorna många… går tomten att stycka? Hur får man stycka? Och vad blir bäst?

Det är viktigt att avstyckningen ger förutsättningar för att kunna skapa en bra tomtplanering. En bra tomtplanering har direkt koppling till värdet av tomten. Tomtgränser, väderstreck, husplacering, mm. måste hamna rätt i förhållande till markens beskaffenhet.

Få hjälp med alla moment kring avstyckning

Vi hjälper dig med momenten kopplat till avstyckning, vilket inkluderar hela förrättningen mot Lantmäteriet. Det börjar alltid med att vi upprättar ansökan om att stycka av tomten. Därefter följer en relativt lång vänteperiod för dig då vi bevakar samt driver ärendet mot Lantmäteriet. Målet har vi nått då en ny fastighet bildats. Stöter vi på frågor eller hinder på vägen är vi vana att på effektivt sätt arbeta oss förbi dessa. Lyckas vi inte med att stycka av tomten utgår inget arvode från vår sida.

Att kontraktera tomtköpare innan styckningen har förrättats är ett annat väldigt värdefullt moment vi kan hjälpa dig som säljare med.

Vad kostar det att stycka av en tomt?

Lantmäteriet är de som tar betalt vid avstyckning. En avstyckningskostnad kan skilja rätt rejält beroende på kommun, antal fastigheter som styckas av samt mängd arbete. Som tumregel brukar vi säga att ungefär 40.000:- är uppskattad kostnad vid avstyckning av 1 tomt. I de många förrättningsärenden vi driver kräver vi fast pris från Lantmäteriet, något vi ofta ser att du som fastighetsägare har fördel av.

Vem betalar avstyckning av tomt?

Som standard så går Lantmäteriets faktura för avstyckning till lagfaren ägare av fastigheten. Detta går dock i särskilda fall att ändra. I vissa fall väljer Lantmäteriet att delfakturera ett ärende. Även i de fall där Lantmäteriet inte medger avstyckning så utgår en kostnad för deras arbete. Varmt välkommen att kontakta oss på BoCenter för att få vägledning kring hur du bör agera.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller önskar rådgivning kring att stycka av mark.

Undvik kommande anslutningsavgifter, vägetablering samt komplicerade och tidskrävande förrättningsärenden. Låt BoCenter göra det vi är bäst på – att förädla din tomtmark. Få betalt för tomten som att den vore bebyggd. Vi hjälper dig att stycka av och sälja din tomt!

 

Fråga BoCenter
– din tomtexpert

Har du frågor om försäljning, värdering eller önskar rådgivning kring din tomtmark? Har du frågor om tomtköp och nyproduktion? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vi är verksamma i Stockholm med omnejd.

Läs mer om BoCenter