Fri rådgivning

Har du frågor om försäljning, värdering eller önskar rådgivning kring din tomtmark? Ring 08 – 533 391 90 eller fyll i nedan. Vi är verksamma i Stockholm med omnejd.

  Värdera tomt

  Värdering av tomt & mark

  Vi får ofta frågor om värdering av tomtmark. På vilket sätt är tomten byggbar? Hur byggvänlig är den? Detta är frågor vi väger in i tomtens värde för att ge en så rättvis bild som möjligt. Att värdera tomter är en stor del av vår arbetsvardag. Ett kul arbete tycker vi på BoCenter! För att kunna värdera tomtmark så behöver vi alltid se tomten i verkligheten, sen kan vi lägga till försäljningsstatistik.

  Värdera mark – Så går det till

  Oftast har vi från skrivbordet med en tomtkarta, plankarta samt viss områdesdata. Sen behöver vi besöka tomten i verkligheten. Väl på plats bedömer vi möjlig tomtplanering, ser till byggnationsförutsättningar, väderstreck, läge i området, mm. Tillsammans med prisstatistik och samtal med er som uppdragsgivare brukar vi sen kunna få fram rättvisa tomtvärden. Utifrån vad ni som fastighetsägare önskar samt en korrekt värdering kan vi sen gemensamt skapa en strategi för vad som är rätt nästa steg för er. Nästa steg kan då exempelvis vara att behålla tomten orörd, projektera, bebygga, utveckla byggrätt, stycka, osv.

  Mäta tomtyta – att räkna ut kvadratmeter på tomt

  Facit för tomtytor finns i Fastighetsregistret. Lantmäteriet är de som ansvarar för data i Fastighetsregistret. Detta har vi på BoCenter givetvis tillgång till. Många fastighetsägare har även frågor kring tomtytor i avstyckningsärenden. Vi på BoCenter har diverse ritprogram och kartunderlag till hjälp för att räkna ut kvadratmeter på tomt och få fram exakta tomtytor. Välkommen att kontakta oss om du behöver assistans i ditt ärende och få ett pris på tomtmark.

  Taxeringsvärde

  Ett taxeringsvärde är ett samlat värde av en fastighet och kan vara grund för belåning, försäkring, beskattning och värdering. Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av det sannolika marknadsvärdet för fastigheten. I vissa fall stämmer detta ganska bra, men det finns gott fall då det inte alls stämmer och kan vara fel både uppåt och nedåt. Just för pris på tomtmark är det många gånger extra svårt att nyttja taxeringsvärdet som en indikator. Detta är av skälet att tomtens beskaffenhet inte vägs in i taxeringsvärdet.

  Ett taxeringsvärde för en bebyggd fastighet är ett samlat värde. Det finns oftast en fördelning av det samlade värdet uppdelat på tomtvärde och ett byggnadsvärde. Taxeringsvärdet ligger till grund för hur mycket fastighetsskatt eller fastighetsavgift du ska betala. Ju högre taxeringsvärde desto högre avgift. Dock med ett takbelopp på 8 874 kronor för taxeringsår 2022.

  Taxeringsvärde tomt

  Äger du en obebyggd tomt så skiljer sig det här med hur du som fastighetsägare beskattas. Då betalar du årligen en skatt om 1% av taxeringsvärdet. Detta blir i flera fall högre än takbeloppet. Orättvist tycker många. I ett attraktivt område med försäljningar på hög prisnivå är det vanligt att taxeringsvärdena drar iväg. Säg att du har en obebyggd tomt med taxeringsvärde på 4 000 000 kronor, detta resulterar då i en skatt om 40 000 kronor årsvis. En avsevärd skillnad mot om tomten varit bebyggd och du endast betalat takbeloppet om 8 874 kronor. Man kan fråga sig varför har vi ett regelverk som belastar fastighetsägare så här ojämnt?

  Taxeringsvärde fastighet

  Taxeringsvärdet på din fastighet kan också ha betydelse om du behöver ta ett banklån och vill ha din fastighet som säkerhet. Många gånger har dock banken egna system för att få fram fastighetsvärden. Försäkringsbolag utgår många gånger från ett taxeringsvärde. I vissa fall används taxeringsvärde som underlag vid fastighetsaffärer, friköp av tomträtter och vid fastighetsvärdering samt tomtvärdering.

  Fastighetsförädling av dödsbo

  Många gånger är dödsbon ägare av en fastighet. Vi har kunnande och expertis för att hjälpa er som dödsbodelägare att på bästa sätt hantera bebyggda fastigheter eller tomtmark i dessa lägen. Vad passar er? Ni är huvudpersonerna för vårt uppdrag. Er situation och era önskemål är alltid utgångspunkt för vårt uppdrag. Vi på BoCenter har koll på kommande processer, tidsåtgång och kostnader och kan på så sätt hjälpa er framåt. Finns någon förädlingspotential i er fastighet? Kan vi öka fastighetens värde på något sätt? Vi har lång erfarenhet av fastighetsförädling och har kontakterna hos kommuner samt lantmäteri för att nå framgångsrika resultat.

  Tre exempel på fastighetsförädling:

  Ett dödsbo kontaktade oss angående ett hus med kraftigt renoveringsbehov på 1 600 m2 tomt. Värdering 2,8 miljoner kr. Rivningen skulle kosta ytterligare 250 000 kr.
  Resultat: Efter vår projektering och förädling fick dödsboet cirka 6 miljoner kr då byggrätten för tre radhus såldes.

  En säljare planerade att sälja en stor fastighet med styckningspotential för cirka 7 miljoner kr. Vi hjälpte till med styckning, projektering av parhus samt tomtförsäljning.
  Resultat: En stamfastighet och två avstyckningslotter, med en försäljning på över 10 miljoner kr.

  En säljare planerade att sälja en bebyggd fastighet för 3,75 miljoner kr. Säljaren kände stor oro för husets skick och det säljaransvar som skulle följa en blivande affär. Vi kunde få till en avstyckning samt hjälpa till med rivningslov, rivningsarbeten och projektering.
  Resultat: Säljaren fick göra 2 affärer tack vare vår fastighetsförädling och försäljningspriset blev 6 miljoner kronor.

  Värdera tomt online

  Detta går endast delvis. BoCenters åsikt är att varje tomt måste besiktigas på plats för att kunna värderas korrekt.
  Kontakta oss så hjälper vi dig att värdera din tomt.

  Anmälan byggvägledning

  Mötet är kostnadsfritt men kräver föranmälan. Maila oss på info@bcbt.se eller använd vårt kontaktformulär.

  Anmälan gäller nästkommande tisdag eller torsdag och du får en bekräftelse via e-post.

   Önskad dag: